Dejme Sokolovně dalších 100 let!

Projekt obnovy sokolovny

Děkujeme za podporu
Byla ukončena první etapa rekonstrukce 
Napsali o nás
Děkujeme SZIF / MAS Rakovnicko

Cílem rekonstrukce Křivoklátské sokolovny je vytvořit moderní a funkční prostor, který spojí historickou hodnotu s moderními standardy a potřebami. Rekonstrukce, na niž poskytl finanční podporu SZIF prostřednictvím MAS Rakovnicko, zahrnuje úplnou obnovu elektroinstalace na moderní a bezpečný standard. Kromě toho bude provedena příprava pro změnu topného systému na tepelná čerpadla, což povede k efektivnějšímu a ekologičtějšímu vytápění. Plánuje se také zvýšení komfortu uživatelů v rámci nových šaten, což podpoří organizaci různých aktivit, včetně kulturních akcí, filmových projekcí, plesů a trhů. 

Článek o našem projektu v MF Dnes 

V Křivoklátu vzniká „nejchytřejší“ sokolovna v Česku

Článek o našem projektu v týdeníku Raport

Sokolové omladí stoletou „babičku“

Co máme za sebou?

Křivoklát má více než stoletou tělovýchovnou a kulturní tradici Sokolů, která se přenáší po generace. Vyvrcholením této činnosti bylo v roce 1924 vybudování sokolovny br. Maxmiliánem Šnoblem, místním stavitelem a členem jednoty. Kromě cvičebního sálu, šaten, záchodů a sprch, byla v sokolovně i noclehárna a také kino. Sokolovna se vším všudy měla asi hodnotu 1 miliónu korun. Kde a jak na to naši předkové vzali je obdivuhodné. Víme o fondu pro postavení tělocvičny, o půjčkách od obce a spořitelny na Křivoklátě, o vypsané půjčce a nepochybně musely být ještě další půjčky a příspěvky od soukromých osob.

Sokol a sama sokolovna napsala nespočet životních příběhů, které se zapsali do historie a srdcí mnoha členů, kteří za ta léta se Sokolem strávili část svého života ať už se jedná o naše předky nebo nové aktivní členy.

Věříme že, naše domovská sokolovna má před sebou další příběhy a ponechá si půvab který v současnosti při vstupu dovnitř na člověka dýchne a pocítí zvláštní atmosféru běhu dějin.

Co sokolovna bude nabízet?

Cílem projektu je provést celkovou obnovu sokolovny Sokol Křivoklát u příležitosti významného stoletého životního jubilea, které připadá na rok 2024, aby i v dalších letech mohla být plnohodnotně využívaná především ke sportovním aktivitám městysu Křivoklát a okolních obcí sdružených v mikroregionu Křivoklát.

V sokolovně probíhají a budou nadále probíhat každodenní organizované sportovní činnosti, což významně vede zdejší mladé lidi k pohybu. V současné době má jednota téměř 100 členů. Aktivně provozujeme judo, volejbal, stolní tenis, badminton, nohejbal, tenis, street dance, společenský párový tanec, všestrannost a historický šerm. Zapojujeme se do celostátních, regionálních či lokálních sokolských akcí například běžecké závody jako Malá křivoklátská https://www.malakrivoklatska.cz/, Noc sokoloven, Spolu v pohybu, kdy si všechny věkové kategorie mohou spolu zasportovat.

Jako sokolové chápeme důležitou roli pohybu, ať už rekreační nebo na té nejvyšší úrovni a dáváme prostor všem nezávisle na věku, pohlaví či názorů.

Sokolovna pro nás není jen místo pro sport, ale i tepnou bohatého kulturního a komunitního života.

Probíhají zde nejrůznější společenské akce, divadelní představení nebo filmové promítání "Kino žije". Ve spolupráci s Noir film festivalem zde probíhala v roce 2020 filmová projekce pěti filmů. Prostory jsou využívány i pro pořádání seminářů, výstav, vernisáží, zábav, plesů pro místní a přespolní spolky a organizace, se kterými spolupracujeme i v rámci jiných projektů (Lesy ČR, Spolek dobrovolných hasičů, České dráhy, Státní hrad Křivoklát apod.).

Na co budou peníze použity?

Rádi bychom touto sbírkovou akcí získali potřebné finance na spoluúčast k dotacím pro celkovou rekonstrukci v naší sokolovně. V dezolátním stavu je vytápění, kdy jsme, v době přechodu k obnovitelným zdrojům, stále odkázáni na nevyhovující kotel na pevná paliva (uhlí). Potřebujeme vyměnit okna, střechu a osvětlení, které jsou v neméně kalamitním stavu tak, jako vytápění.

Využijeme lešení pro realizaci zateplení, ale jenom v míře abychom neohrozili historickou hodnotu budovy. V roce 2022 se plánujeme na rekonstrukci připravit a z kraje jara 2023 rekonstrukci zahájit a v první polovině 2024 realizaci obnovy dotáhnout. Je potřeba celková rekonstrukce budovy, tak aby vydržela minimálně dalších 100 let pro další generace. Hlavní část peněz se snažíme získat z dotačních titulů, ty ale bohužel nedokážou pokrýt celý projekt.

Vzhledem k tomu, že rasantně stouply ceny stavebních materiálů, pocítili jsme to výrazně při zvýšení rozpočtu. Upřesnění rozpočet vyplyne z výběrového řízení, ale očekáváme náklady až 10milionu Kč. Snažíme se díru v rozpočtu získat různými způsoby. Již v minulosti jsme získali menší finanční obnosy na vybavení tělocvičny pro děti. V roce 2022 bychom menší část sbírky použili na techniku pro obnovu kina. Již o podpoře projektu jednáme s institucemi, důležitými národními a lokálními podnikateli a našimi klíčovými fanoušky v ČR a zahraničí.

Vybraná částka je investicí pro naše budoucí generace. Vaše jméno bude uvedeno na čestné desce. Počítejte s pozváním na vybrané akce, mezi které určitě zařadíme filmovou projekci a rádi Vás taktéž pozveme na slavnostní znovuotevření sokolovny v srpnu v roce 2024.