O nás

Tradice především

Jednota byla založena v roce 1907 v hotelu Sýkora na Křivoklátě a příslušela pod župu Jungmannovu. Mezi válkami patřila pod župu Rakovnickou. Jednota po obě světové války pozastavila svoji činnost, ale její činnost byla vždy bezprostředně obnovena. Po roce 1948 prošla postupně změnami přes Dělnickou sportovní organizaci (DSO) a přes TJ Tatran Křivoklát zpět k názvu Sokol Křivoklát jako tělovýchovná jednota v rámci dřívějšího ČSTV. V první polovině roku 1990 se opět zařadila pod Československou obec sokolskou pod původním názvem Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát. Tentokrát spadá pod župu Budečskou.

V rámci naší jednoty fungují následující oddíly: stolní tenis, odbíjená, tenis, badminton, atletika, tanec, judo, šerm a všestrannost. Někteří členové svoji sportovní činnost provozují také v rámci více sportovních oddílů. Samostatnou skupinou jsou tzv. přispívající, to jsou členové, kteří sympatizují s naší jednotou nebo se sokolským hnutím. Nezúčastňují se sportovních aktivit a ani povětšinou spolkové činnosti.

V současné době má jednota přes 150 členů. K jednotě patří sokolovna v centru obce Křivoklát a venkovní sportoviště Kolečko s volejbalovými i tenisovými kurty a ubytovnou na okraji obce.

organizace: Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát
župa Budečská
Česká obec sokolská 

adresa: T. J. Sokol Křivoklát
Křivoklát 49
270 23 Křivoklát 

Odkaz na elektronickou přihlášku 

Číslo účtu T.J. Sokol Křivoklát je 542438349/0800 

IČO: 00509558