Areál Kolečko

Plánujeme pronajmout kabinu/bar/okénko, a zájemci se mohou ozvat na krivoklat@sokol.eu

Kritéria pro výběr nájemce nejsou pouze o ceně; hledáme partnera s podobnými hodnotami, schopného nás a veřejnost překvapit kvalitou služeb, kreativním myšlením, spolehlivostí a přátelským přístupem. 

Krátká historie sportovního areálu Kolečko

V prostoru dnešního sportovního areálu se začalo se sportem v roce 1924 při II. sletu župy Rakovnické, tehdy se jednalo o tzv. panskou louku s místopisem "Pod Kuchyněmi". V roce 1932 zde bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště atleticko-fotbalového klubu AFK Křivoklát, a to vedle již vybudovaného tenisového kurtu. Klub zanikl vroce 1937 vlastním rozpuštěním. Ve válečném roce 1941, po zákazu činnosti Sokola a zabavení všeho majetku jednotě, tj. sokolovny s volejbalovým hřištěm, se sem přesunuli stále aktivní volejbalisté z bývalé jednoty Sokol Křivoklát, kteří v roce 1943 založili sportovní klub SK Křivoklát. Ti také vybudovali další kurty, dřevěnou kabinu a ochozy pro diváky. Volejbal hráli muži i ženy. Hráli ho na dobré úrovni. V roce 1942 byl založen turnaj v odbíjené "Křivoklátský pohár", který dlouhá léta měl velmi dobrý zvuk. Hrálo se na hřištích s místopisem "u Kolečka". SK Křivoklát po válce v rámci sjednocení tělovýchovy přešel pod znovu obnovenou jednotu Sokol Křivoklát. Hrál se zde již zmíněný volejbal a fotbal. Volejbal navázal na dobrou úroveň ve válečných letech, fotbal přes pokusy postupně zanikl. Kromě toho se zde dočasně objevil i hokej, včetně mantinelů a večerního osvětlení. Led byl přírodní a tudíž kluziště nestálé. Také zde byla dlouhé období lukostřelba. Sport se zde zkrátka zabydlel.

V roce 1949 proběhlo na Kolečku mistrovství republiky dorostenek v odbíjené. Na hřištích u Kolečka se sešli mistr Čech Sokol Křivoklát, mistr Moravy Sokol Brno Královo Pole, mistr Slovenska Sokol Bratislava a další čtyři družstva. Mistrem republiky se stal Sokol Bratislava, druhé místo patřilo křivoklátským dorostenkám. V padesátých letech měl zdejší volejbal největší úspěchy. Sešla se dobrá parta hráčů a organizátorů. Kromě nejdůležitějšího Křivoklátského poháru se zde pořádaly další turnaje, jak pro muže, ženy a dorost. Hrávali zde ligová mužstva. Od roku 1952 se již hrávalo pod hlavičkou TJ Tatran Křivoklát. Hrávaly se také mezinárodní zápasy, z nichž nejvýznačnější byly Křivoklát versus Francie a Křivoklát versus Čína. V roce 1974 tehdejší MNV vykoupil pozemky od původních vlastníků. Byly zde vybudovány prací mnohých členů jednoty: nová kabina, ubytovna, tenisové kurty a zmodernizovány volejbalové kurty. Výsledek jejich práce několikrát zasáhla povodeň. Byly poškozeny kurty a hlavně oplocení kurtů a vždy se muselo začít znovu. Proto byl Povodím Vltava vybudován val podél Rakovnického potoka, ten dosud uchránil Kolečko před velkou vodou.

V roce 1994 se stala Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát vlastníkem celého areálu Kolečko. Proč Kolečko? Protože ještě před popularitou tohoto území zde v těsném sousedství býval kruhový výkop napuštěný vodou a na vzniklý ostrov uvnitř donášel jakýsi Vojtěch Krabec mravenčí vajíčka z více mravenišť. Mravenci do důlku uprostřed nakonec uložili vajíčka a on je vybral. Ta sloužila jako krmivo ptáčníkovi. Tak se přeneseně začalo tomuto místu říkat U Kolečka.