Tělocvičná jednota

Sokol Křivoklát 

Všestrannost

Našim cílem je zapojení co nejvíce dětí a dospělých do pohybových aktivit a ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Využíjte sokolovnu pro pohyb a cvičení v kolektivu a v rámci projektu Se Sokolem do života. 

Kulurní a společenské akce a biograf

Sokolovna je poskytováná pro projekce filmů, k pořádání plesů, představení, diskoték, karnevalů a zábav pro místní děti a dospělé. 

Noc sokoloven

Každá sokolovna si jednou za rok vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program.

Malá křivoklátská


Lesní běh Malá křivoklátská pořádá T.J. Sokol Křivoklát pod hradem Křivoklát na sportovišti Kolečko. Ve 22 kategoriích běží děti od 2 let až po veterány nad 70 let, muži i ženy, v délkách 20 až 6000 metrů. Záznam lesního běhu dronem z roku 2019 nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=-5OFv67ujDY Bližší informace na https://www.malakrivoklatska.cz 

Oddíl stolního tenisu

Členové oddílu stolního tenisu pořádají každým rokem všeobecné závody s názvy Velikonoční turnaj a Novoroční turnaj. Při těchto závodech bývá účast 20-50 závodníků. Vaše dítě má zájem stát se členem / členkou oddílu mládežnického stolního tenisu? Napište nam na sokol.krivoklat@seznam.cz   

Oddíl juda, šermu a tenisu

Většina členů se aktivně zapojuje do činnosti a minimálně jedenkrát týdně trenují judo, šerm nebo tenis. V případě nepříznivého počasí a v zimním období, trénují v sokolovně. Tenisový oddíl pořáda každý rok Svatováclavský tenisový turnaj ve čtyřhře. Vaše dítě má zájem stát se členem / členkou oddílu juda, šermu nebo mládežnického tenisu? Napište nam na sokol.krivoklat@seznam.cz 

Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového
 


Letní tábory jsou úžasnou příležitostí pro děti a mládež, je to čas plný zážitků a nových dovedností. Jsou to ideální místa pro osobní rozvoj, posílení týmového ducha a objevování nových zájmů.

Srdečně vás zveme 10. února do sokolovny na tradiční Dětský křivoklátský karneval od 15:00, který připravuje spolek Děti Křivoklátska. Následně bude probíhat promítání od 18:30, pořádané skupinou Biograf Sokol Křivoklát pod záštitou Sokola Křivoklát. Přijďte si užít pestrý program a příjemnou atmosféru!

Jsme nadšení, že zase budeme moci představit Ozvěny NFF na Křivoklátě a promítnout dva vynikající noirové filmy z padesátých let. Bulvární plátek 1952 a Eso v rukávu 1951. Upozorňujeme, že druhý z filmů má v hlavní roli Kirka Douglase, bezcharakterního novináře, který kráčí na vrchol své kariéry doslova přes mrtvoly. Vstupenky jsou k dispozici na...

Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát pořádá v místní sokolovně 27. ročník Novoročního turnaje ve stolním tenise sobotu 30. prosince 2023. Prezentace od 8h. Vklad do turnaje 150 Kč. Občerstvení zajištěno.

Ukázky akcí

Chcete si u nás uspořádat společenskou akci nebo cvičení?

Děkujeme všem našim podporovatelům, partnerům i sympatizantům.