Tělocvičná jednota

Sokol Křivoklát 

Všestrannost

Našim cílem je zapojení co nejvíce dětí a dospělých do pohybových aktivit a ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Využíjte sokolovnu pro pohyb a cvičení v kolektivu a v rámci projektu Se Sokolem do života. 

Kulurní a společenské akce a biograf

Sokolovna je poskytováná pro projekce filmů, k pořádání plesů, představení, diskoték, karnevalů a zábav pro místní děti a dospělé. 

Noc sokoloven

Každá sokolovna si jednou za rok vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program.

Malá křivoklátská


Lesní běh Malá křivoklátská pořádá T.J. Sokol Křivoklát pod hradem Křivoklát na sportovišti Kolečko. Ve 22 kategoriích běží děti od 2 let až po veterány nad 70 let, muži i ženy, v délkách 20 až 6000 metrů. Záznam lesního běhu dronem z roku 2019 nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=-5OFv67ujDY Bližší informace na https://www.malakrivoklatska.cz 

Oddíl stolního tenisu

Členové oddílu stolního tenisu pořádají každým rokem všeobecné závody s názvy Velikonoční turnaj a Novoroční turnaj. Při těchto závodech bývá účast 20-50 závodníků. Vaše dítě má zájem stát se členem / členkou oddílu mládežnického stolního tenisu? Napište nam na sokol.krivoklat@seznam.cz   

Oddíl juda, šermu a tenisu

Většina členů se aktivně zapojuje do činnosti a minimálně jedenkrát týdně trenují judo, šerm nebo tenis. V případě nepříznivého počasí a v zimním období, trénují v sokolovně. Tenisový oddíl pořáda každý rok Svatováclavský tenisový turnaj ve čtyřhře. Vaše dítě má zájem stát se členem / členkou oddílu juda, šermu nebo mládežnického tenisu? Napište nam na sokol.krivoklat@seznam.cz 

Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Informační středisko CHKO Křivoklátsko - Křivoklát je zařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Křivoklátsko a Obecního úřadu Křivoklát. Je zařazeno mezi certifikovaná turistická informační centra, do systému Domů přírody a je členem sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

TJ Sokol Křivoklát a Kino žije zahajuje program Půjdem spolu do Betléma aneb celoroční výletování pro všechny sokolíky.

Po válce se nám bohužel na Křivoklát z praporu vrátila pouze jen jedna polovina. Zadní strana, která je na fotce, s motivem hradu Křivoklát a hesly rovnost, volnost, bratrství, v duchu hesla velké francouzské revoluce proklamoval Sokol své demokratické zaměření, chyběla. Někdo ji odpáral, protože jinak prapor nebyl poškozen, ale z jakých důvodů se...

Ukázky akcí

Chcete si u nás uspořádat společenskou akci nebo cvičení?

Děkujeme všem našim podporovatelům, partnerům i sympatizantům.