Spolupráce TJ Sokol Křivoklát a Informační středisko Křivoklát

13.02.2021

Informační středisko CHKO Křivoklátsko - Křivoklát je zařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Křivoklátsko a Obecního úřadu Křivoklát. Je zařazeno mezi certifikovaná turistická informační centra, do systému Domů přírody a je členem sítě středisek ekologické výchovy Pavučina

Středisko bylo vybudováno v roce 1995, ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Křivoklátsko. Obecně prospěšná společnost nabízí své služby především školám, obcím a široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, přednášek, kurzů a exkurzí. 

Spojení se Sokol Křivoklát vytvoří možnosti letního využití sokolovny pro sportovní tábory, soustředení zaměřene na indoorové aktivity jako např. šerm, judo, karate,.. nebo telocvičné aktivity pokud počasí nedovoluje venkovní aktivity.