Pamětní list ČOS

Za jeho mnohaletou a mimořádně aktivní sportovní činnost v TJ Sokol Křivoklát byl Vladimír Lysý oceněn pamětním listem ČOS uděleným předsednictvem župy Budečská.